Tại sao tóc rụng nhiều khi gội đầu?

Tại sao tóc lại rụng nhiều khi gội đầu? Đồ hoạ: Vy Vy